Day 1 - Oct 13
היום הראשון של הכינוס יערך בקמפוס של אוניברסיטת חיפה:
בבית הסטודנט במהלך היום ובמצפור רבין (שבמרכז רבין) בערב. 

הקישו על המפה על מנת להגדיל אותה.

*אישורי כניסה וחניה במקומות המותרים יישלחו למשתתפים בדוא"ל שבוע לפני הכינוס. לקבלת אישור יש למלא את הסעיף המתאים בטופס ההרשמה.

Day 2 - Oct 14
היום השני של הכינוס ייערך בבית דניאל, רחוב הברושים 1, זכרון יעקב.