LINKS first retreat - Oct. 2013

ברוכים הבאים לאתר כינוס LINKS אוקטובר 2013!

בהתרגשות גדולה ובשמחה אנו מזמינים אתכם ליטול חלק בכינוס לינקס הראשון, אשר מתקיים בימים ראשון ושני, ט'-י' בחשון תשע"ד, 13-14/10/13. 

בבסיס המרכז שלנו קיימת ההנחה כי קידום ההבנה של למידה בעידן הידע ינבע מחיזוק הדיאלוג ושיתוף הפעולה בין תחומי הידע השונים ולאו דווקא מהמחקר הפנים-דיסציפלינארי. על רקע זה, אנו מבקשים לשאוף למפגש, שבו נאזין לנקודות המבט השונות ונתרום להן – כדי: (א) לחשוב על הסוגיות הניצבות בפנינו באופן בינתחומי, (ב) לנסות לבנות ידע אינטגרטיבי חדש, ו- (ג) לחזק את הבסיס להמשך עבודתנו המשותפת במרכז לינקס. אנו מודעים לגודל האתגר והשעה: החשיפה לתחומי ידע ולשפות חדשים אינה פשוטה כלל ומציבה את כולנו על קרקע לא מוכרת. אנו בטוחים כי כולכם תענו ברצון למשימה!

המטרות העיקריות, שהצבנו לעצמנו בכנס הן:
1. יצירת שיח בינתחומי פורה סביב סוגיות מרכזיות של לינקס, שיהווה בסיס לשיתופי פעולה
2. בניית קהילת לינקס הרחבה (חוקרים ראשיים, פוסטדוקים ותלמידי מחקר) באמצעות השתתפות פעילה של כל חברי הקהילה בכנס והעמקת ההיכרות האישית והמקצועית
3. הגברת תחושת השייכות והמעורבות במרכז לינקס
4. קידום יחסי הציבור של לינקס

בדפים הבאים תמצאו מידע על תהליך ההרשמה, מיקום, תכנית ונתונים נוספים הקשורים לכינוס.
האתר ישמש אותנו גם לצורך תיעוד במהלך העבודה בקבוצות. אנא הביאו אתכם מחשב נייד/טבלט/אייפד.

אנו רוצים להודות לכם על ההיענות בבניית האתגר המרתק של הכנת הכנס הראשון שלנו: האתגר של יצירת שפה משותפת בינינו – "שפת לינקס". מקווים לכנס פורה ומעניין, לשיתוף פעולה בין כל המשתתפים וליצירת קהילת למידה שתהווה ליבת המחקר של המרכז לאורך השנים הבאות. 

בהצלחה לכולנו!
חברי וועדת התכנית של הכנס:
יותם הוד, אורנית שגיא, אורית בן-הרוש, עדי קדרון, עמית שכטר, דני בן-צבי, ודבי הוק


This research is supported by the I-CORE Program of the Planning and Budgeting Committee and The Israel Science Foundation grant 1716/12.